zorgpolitie

Private zorginspectie op afroep

Wie zijn wij?

Zorgpolitie is een private zorginspectie en bestaat uit inspecteurs die zelf ruime werk ervaring hebben als arts of verpleegkundigen.


Het verschil met de IGZ

De IGZ is de inspectie van de overheid. Hun taak is vele jaren terug veranderd van actief controleren naar toezicht houden. Controle op kwaliteit wordt toevertrouwd aan de zorgmarkt zelf. De IGZ bewaakt collectieve rechten, maar komt over het algemeen niet op voor individuele belangen. In de meeste gevallen komt de IGZ  in actie als meerdere ernstige calamiteiten zich hebben voorgedaan, als een zorgverlener zelf een calamiteit meldt of als er verontrustende signalen zijn vanuit de pers. Ongeveer de helft van de meldingen die burgers zelf doen wordt niet in behandeling genomen. Van de 50% meldingen die wel zijn behandeld is minder dan de helft, 48 procent tevreden.*


ZorgInspect is een private onderneming en heeft geen banden met de overheid of IGZ. In tegenstelling tot de IGZ komt zorginspect altijd in actie als u daar om vraagt. Wij zijn primair voor het individuele belang van een client .Zorginspect wil het liefst vroeg in actie komen nog voor dat er iets mis gaat of niet goed loopt en niet achteraf zoals dit meestal het geval is bij de IGZ.


* Rapport Burgers die melden bij de IGZ. Een uitgave van Nivel.
 

De zorgpolitie

Je zou denken dat zorg over jou gaat. Dat jij centraal staat. Dat jouw woorden, jouw signalen belangrijk zijn. Dat er met grote aandacht naar je wordt geluisterd. Dat er rekening wordt gehouden met wat je wil, hoe jij je voelt. Het is jouw lichaam. Helaas is dit niet vanzelfsprekend.

Hiervoor kun je ons inschakelen.