zorgpolitie

Private zorginspectie op afroep


Onze diensten 


Ruggespraak 50 EU *

Mensen die goed zelf hun verhaal kunnen doen in de spreekkamer, maar behoefte hebben om gedachten en eigen overwegingen uit te wisselen met een sparring partner die over professionele kennis beschikt. Deze dienst is bruikbaar bij ingrijpende en belangrijke medische gebeurtenissen.

* per 20 minuten bel tijd


Brief op maat 95 EU

De impact van een brief aan een hulpverlener is groot. Zeker als deze door een andere professional is opgesteld. Het voordeel is dat de aangeschreven hulpverlener tijd krijgt om na te denken over de punten in de brief en zelf heb je het antwoord zwart op wit. Wij helpen de juiste toon aan te slaan en spreken de professional in zijn eigen taal aan. Deze dienst is bruikbaar als je gedetailleerde informatie over het diagnose en behandel proces wil en geeft tevens een signaal dat je serieus genomen wil worden.


Case onderzoek/ klacht ondersteuning 315 EU *

Bij een case onderzoek wordt jouw dossier opgevraagd, doorgelicht en vertaald in begrijpelijke taal. We geven onze mening over de kwaliteit op basis van het dossier. Met jou toestemming nemen we contact op met de zorgverlener en stellen kritische vragen. We zetten ons oordeel in een rapport. Deze dienst is bruikbaar als voorbereiding van een second opinion en bij ondersteuning van een klacht tegen een hulpverlener.

* een dossier van maximaal 25 pagina’s inclusief bijlagen. Per extra pagina 1,75 eu.


Tegen onderzoek na een medische fout. 995 EU*

Als er iets ernstig fout gaat in de zorg dan moet een zorgverlener in opdracht van de inspectie zelf een analyse maken van wat er gebeurd is. Daarbij is het wettelijk verplicht de patiënt hiervan op de hoogte te stellen, maar de patiënt zelf wordt er vaak nauwelijks bij betrokken. Angst voor reputatie schade voor de zorginstelling of de betrokken hulpverlener is vaak de reden. Door vanaf het begin onze professionals bij zo'n onderzoek te betrekken zorg je ervoor dat jouw belang niet ondergesneeuwd raakt. De zorgpolitie kijkt kritisch mee met de analyse van de zorgverlener en als het nodig is starten we zelf een onderzoek.  Deze dienst is bruikbaar als je een tuchtzaak overweegt of een schadeletsel claim in gaat dienen.

* per 10 uur onderzoek.


Follow me 130 eu/maand

Hier volgen we de zorg op de voet en kijken achter de schermen mee. Je heb zolang je abonnement loopt toegang tot alle bovenstaande diensten. Deze dienst is bruikbaar als je met verschillende specialisme te maken krijgt of een zeer ingrijpend zorgtraject ingaat.


Inspectie op locatie

Er kunnen situaties zich voordoen dat het belangrijk is dat een professional op de locatie zelf komt. Dit kan voorkomen als je in een kwetsbare situatie verkeerd en op dat moment fysiek of mentaal niet in staat bent voor jou belangen of wensen op te komen.  Deze dienst kan je gebruiken als je in een instelling verblijft zoals een verpleeghuis, ziekenhuis of psychiatrische instelling en een professional nodig heb die aan jou kant staat en je belangen beschermd.